plum(x) solutions

PlumCMS je kompletna modularna platforma za kreativnu i profesionalnu realizaciju kompleksnih Internet sajtova i organizaciju velikog broja informacija sa složenom strukturom.

plumCMS je Softversko rešenje za upravljenje sadržaja internet stranica izrađenih na plumFramework platformi. CMS (CMS - Content Management System) je softver koji služi za upravljanje sadržaja na sajtu. Sastoji se iz velikog broja programskih alata i aplikacija kojima se unosi, menja, organizuje i briše sadržaj na sajtu.

PlumDesign je projektovao i izradio plumCMS platformu za izradu i lako održavanje internet sajtova prema potrebama korisnika. U fokusu su korporativni Internet sajtovi, kojima je imperativ praćenje korporativnog dizajna što je omogućeno fleksibilnom PlumCMS platformom. Pomoću PlumCMS je izrada i uređivanje višejezičnih sajtova veoma lako i intuitivno.

 

plum(x)je drugačiji

  • Nije potreban FTP pristup za ažuriranje
  • PHP ready - pišite sami PHP programe u plum(x)
  • jQuery Ready - pišite JS ili jQuery u plum(x)
  • CSS editor - pišite CSS u plum(x)
  • Responsive - mobilna verzija se automatski generiše
  • Media Server - povezivanje sa eksternim media serverom
Saznajte više
 

Trajno rešenje za Internet sajt

plum(x) je kompletna modularna platforma za kreativnu i profesionalnu realizaciju kompleksnih Internet sajtova i organizaciju velikog broja informacija sa složenom strukturom.

plum(x) je proizvod višegodišnjeg iskustva u interakciji sa klijentima prilikom izrade i održavanja internet sajtova.

plum(x) pruža:

  • Kreiranje i uređivanje stranica sajta preko plumPages
  • Višejezični katalog proizvoda plumCAT
  • Marketing putem elektronske pošte plumEM
  • Višenamenski CRM sistem plumCRM

U osnovi platforme je jedinstvena struktura sistemskih fajlova bazirana na slobodnom softveru (Open Source - Free Software) PHP, MySQL, JavaScript. Modularna implemetacija aplikacija i permanentno usavršavanje programskog koda omogućuje visok stepen pouzdanosti rada sajta i lako održavanje bez obzira da li je sadržaj sajta na jednom ili više jezika.

Saznajte više