Istorijat

plumDesign - 20 godina razvoja

plumDesign je osnovan 2004. godine. Od samog pocetka, u težištu svakodnevnog stvaralaštva je savladavanje i adaptacija najnovijih tehnoloških rešenja za obradu i dizajn informacija. Raskošno iskustvo stečeno tokom izvođenja preko 85 obimnih projekata i preko 900 manjih Internet sajtova svrstava plumDesign u sam vrh proizvodnje i razvoja veb-orjentsanih softverskih rešenja.

plumDesign u centru pažnje uvek ima Klijenta i njegove želje i zamisli, te se pažljivom analizom i projektovanjem dolazi do jedinstvenih, kvalitetnih dugoročnih rešenja.

 

Standardi za veb dizajn

plumDesign je od 2008 godine postavio proceduru osvajanja i usvajanja novih tehnologija i standarda.

Procedura podrazumeva usvajanje znanja, implementaciju i testiranje, postavljanje tehnologija u plumFramework, zatim adaptaciju za plumCMS platformu, prateću organizaciju dokumentacije i program obuke programera/dizajnera. Trenutno plumDesign standardno koristi platformu baziranu na OpenSource tehnologijama PHP+MySQL, javaScript(jQuery, jQueryMobile, jQueryUI), Android platforma. Za razvoj iPhone/iPad aplikacija kao i standardnu Apple iOS development platformu.

Posebna pažnja se posvećuje mobilnim tehnologijama te je od 2012 godine standardna platforma izrađena korišćenjem velikog broja za sada podržanih funkcionalnosti HTML5+CSS3.

 

Arhitektura softvera i programiranje

Programska rešerja plumDesign bazirana su na veb tehnologijama. Internet tehnologije su polje informatike koje najbrže evoluira. Držimo korak sa tektonskim promenama tehnologija i razvijamo svoje striktne standarde i doktrine programiranja i menadžment podataka.

Fotografija

Profesionalno poznavanje fotografskog stvaralaštva i estetski normativi pružaju nam nezavisnost od eksternih faktora u projektu na polju dizajna ili vizualizaciji scenarija. Fotografija je najmoćniji element vizuelne komunikacije i zbog toga je posebna pažnja usmerena ka kvalitetnoj fotografiji

Grafički dizajn

Originalna dizajnerska rešenja za interfejse i vizualizaciju scenarija kombinuju se sa veb tehnologijama i stvara se jedinstveno iskustvo korisnika na kompjuterima ili mobilnim uređajima

Dizajn informacija i vizualni interfejs

Vizualna prezentacija i vizualizacija scenarija su vitalni deo, početna i krajnja tačka svakog projekta. Uspešno formiran interfejs i dizajn informacija ključ su uspeha svakog projekta.

Organizacija informacija

Organizacija informacija i formiranje relacionih modela informacija najčešćža su zagonetka u sistemima sa nepredvidljivim pravcem i trendom povećanja složenosti.

Konsalting

plumDesign u centru pažnje uvek ima Klijenta i njegove želje i potrebe, te se pažljivom analizom i projektovanjem dolazi do jedinstvenih, kvalitetnih dugoročnih rešenja.

Veb Dizajn

veb dizajn je multidisciplinarna delatnost i zahteva istovremeno usavršavanje i učenje novih tehnologija. Ispunjavanje ovih kontradiktornih zahteva ekstremno teško i zahteva čvrste standarde, elastičnost i fleksibilnost poslovnog sistema.

plumCAT superiorni katalog proizvoda

  • ekstremno brz unos proizvoda u katalog - pojedinačno ili grupno
  • kategorizaciju proizvoda prema jednoj ili više hijerarhiskih struktura
  • prozvodi se prezentuju višejezično sa istim ili različitim asortimanom saglasno potrebama lokalnog tržišta
  • jednostavna promena cena ili sinhronizacija sa postojećim poslovnim softverom za materijalno/finansijsko poslovanje
  • lako i efikasno povezivanje proizvoda
  • ekstremno efikasan i kontrolisan modul za pretraživanje i filtriranje proizvoda unutar kataloga
  • izdvajanje novog proizvoda, prizvoda na akciji