Staklene fasade

KLASIČNA FASADA (ZID-ZAVESA) – nosiva aluminijumska konstrukcija se postavlja sa spoljne strane objekta, i pričvršcuje se za betonsku konstrukciju kotvama specijalno namenjenim za tu vrstu fasade. Na tako pripremljenu fasadnu konstrukciju postavljaju se stakla koja se pricvrscuju aluminijumskim profilima sirine 50 – 70 mm koji mogu biti raznih oblika jasno vidljivih sa spoljne strane. Otvarajuca krila se nalaze u istoj ravni sa ostatkom fasade, mogu se otvarati oko horizontalne i vertikalne ose i vidno su naglasena. Zid fasada može da se izradjuje pod uglovima od 90º i 135º, kao i pod promenjivim uglovima od 60º do 170º.


Za cene, detalje i pojedinosti izdrade, nabavke, ugradnje i isporuke proizvoda pošaljite nam mejl na info@forceal.com ili nas pozovite na 011/3908-529

Copyright 2013© ForceAl - Web Design by PrimeCTRL